Zpoplatnění podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je protiústavní. Oživení podalo žalobu!

Dne 1. 12. 2016 podalo občanské sdružení Oživení žalobu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zpoplatnění podání podnětu  ve výši 10 000 Kč, který upozorňoval na pochybení v zadávacím řízení na provozování MHD v Třebíči. Poplatek považuje Oživení za protiústavní a  žaluje ÚOHS za bezdůvodné obohacení. Případem se bude zabývat Městský soud v Brně.

Celá kauza je důsledkem nového zákona o zadávání veřejných zakázek účinného od října letošního roku, který ukládá povinnost komukoliv, kdo chce upozornit ÚOHS na nezákonnost v zadávacím řízení, zaplatit poplatek 10 000 korun za každou zakázku, na kterou autor podnětu upozorňuje. Zpoplatnění podnětu se přitom v zákoně objevilo  z iniciativy poslanců a nebylo součástí původního vládního návrhu zákona. Vybírání poplatku ze strany úřadu považujeme za protiústavní, neboť je v rozporu s článkem 18 Listiny základních práv a svobod i článkem 1 odst. 1 Ústavy ČR,” uvedla k žalobě advokátka Andrea Kohoutková, která Oživení zastupuje.

Podle ní jde především o porušení ústavou garantovaného petičního práva, které občanům zaručuje právo obrátit se ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. Ústavní soud již dříve judikoval, že výkonem petičního práva je například podání trestního oznámení. Rozdíl mezi podáním trestního oznámení a podnětu k prošetření spáchání správního deliktu lze vidět pouze v míře společenské škodlivosti. Jen stěží si lze představit situaci, kdy by poplatkovou povinností bylo zatíženo podávání trestních oznámení,” dodala Kohoutková.

Oživení rovněž shledává v poplatkové povinnosti rozpor se správním řádem. Poplatek  omezuje právo občanů obracet se na ÚHOS jako na klíčový úřad dohledu nad veřejnými zakázkami, který se má zabývat podněty poukazujícími na pochybnosti a nekalá jednání v dané oblasti. Tato povinnost vyplývá právě ze zmíněného správního řádu. Považujeme za zcela absurdní, aby občan platil jakoukoli částku za to, že pomáhá správnímu úřadu plnit úkoly, ke kterým je ze zákona povinen,” konstatuje předseda Oživení Martin Kameník.

Oživení zastává názor, že vybírání poplatku je také v rozporu se základními principy činnosti správních orgánů, a to konkrétně s principem souladu s veřejným zájmem a principem  veřejné správy jako služby občanům. Z judikatury Ústavního soudu lze dovodit, že občané mají právo podílet se na chodu veřejných záležitostí, upozorňovat na nesprávnost či nespravedlnost,” doplňuje Martin Kameník.

Oživení očekává, že Městský soud v Brně řízení o žalobě přeruší a předá věc Ústavnímu soudu k posouzení souladu ustanovení o poplatkové povinnosti s ústavním pořádkem. V případě, že by soud prvního stupně žalobě  nevyhověl, je Oživení připraveno podávat opravné prostředky a dostat případně celou věc až k rozhodnutí u  Ústavního soudu. Doufáme, že si justice vybere rychlejší variantu a nenechá protiústavní ustanovení v zákoně o zadávání veřejných zakázek příliš dlouho,” dodává Kohoutková.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Bližší informace a aktuální vývoj kauzy zde.

Další informace poskytne:

Martin Kameník: +420 776 230 779 | [email protected]
Marek Zelenka: +420 728 051 072 | [email protected]

 

Facebook
Twitter
1 Komentář
  • Pingback:Třebíč - zakázka šitá na míru - Oziveni
    Vytvořeno: 16:28h, 28 ledna Odpovědět

    […] díky oznamovateli získali, jsme zhodnotili jako tak závažné, že jsme se rozhodli zaplatit poplatek 10 000,- Kč a podat podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Šlo totiž o zakázku s […]

Přidejte komentář