Veřejné zakázky

Vhodným doplňkovým nástrojem zvyšování transparentnosti, zákonnosti a efektivnosti zadávání veřejných zakázek jsou externí „nezávislé” audity či prověrky, které nahrazují chybějící kontrolu ze strany NKÚ. Aby však audity dobře plnily svou funkci, musí být zveřejněny. Na základě zjištěných systémových nedostatků a konkrétních pochybení včetně jejich četnosti by měl být náležitě inovován systém zadávání veřejných zakázek.
Novela byla schválena PSP ČR 18. 5. 2010, nabývá účinnosti 15.9. 2010 s vyjímkou ustanovení o možnosti využívat dosavadní atestované elektronické nástroje do 30. 6. 2011, které nabývá účinnosti 15.6.2010. Přehled nejvýznamnějších změn: Povinnost zadavatele zveřejňovat veškeré informace vztahující se k výběrovému řízení  na internetu. Tím není dotčeno zveřejňování na centrální adrese: v praxi velmi obtížně uskutečnitelné a vymahatelné, jelikož není definován rozsah povinně zveřejňovaných informací a povinnost je velmi vágně vymezena. Definování citlivé činnosti v souvislosti se zákonem o ochraně utajovaných informací.
v oblasti prověřování a kontrole osob rozhodujících o velkých veřejných zakázkách a strategie pro implementaci elektronického tržiště pro veřejnou správu.

Portál o veřejných zakázkách

Oblast veřejných zakázek je v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které provozuje tématický Portál o veřejných zakázkách a koncesích, kde naleznete kompletní evropskou i národní zákonnou i podzákonnou úpravu zadávání veřejných zakázek, judikaturu, doporučené metodiky a další informace o působnosti státní správy v oblasti veřejných zakázek.
Nejbohatší polistopadový ministr dopravy Aleš Řebíček začal na sklonku své politické dráhy půjčovat velké peníze. Jako poslanec půjčil firmě IDS – inženýrské a dopravní stavby 40 milionů korun za čtyřprocentní úrok. Firma půjčku přiznala ve výroční zprávě za loňský rok. IDS je od letoška stoprocentním vlastníkem Řebíčkova „dítěte”, společnosti Viamont.

Brno/Praha - Kriminalisté prověřují hospodaření státního podniku Povodí Moravy. Nové vedení podniku podalo trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli 24 pochybným zakázkám a projektům z minulosti za celkem asi 41 milionů korun, informovala dnes Česká televize (ČT). Policie prošetřuje mimo jiné podhodnocené pronájmy, nevýhodný prodej nemovitostí...

Praha - Praha přijala nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Z výběrových řízení vyřadí firmy s takzvanými akciemi na doručitele. Ředitelé odboru budou moci podepisovat zakázky pouze do šesti milionů korun, o vyšších zadávacích řízeních bude rozhodovat rada. Limit byl dosud 20 milionů korun. Většina...

Praha - Česká komora architektů (ČKA) vyzvala členy vlády, aby výběrová řízení v oblasti pozemních staveb nezadávali na základě nejnižší nabídnuté ceny. Předseda ČKA Jan Vrana dnes novinářům řekl, že tento způsob zadávání zakázek je jedním z důvodů netransparentnosti a značné korupčnosti celého procesu. Architekti...