Proces revitalizace – Masarykovo nádraží

Od konce roku 2008 Oživení monitoruje proces revitalizace prostoru Masarykova nádraží v Praze ve spolupráci Českých drah a developerských společností. Letitý spor o informace projednává Městský soud v Praze již potřetí. A zřejmě to není naposled.

Velká část prostoru nádraží měla být, na základě navržených změn v územním plánu v r. 2008, určena pro komerční výstavbu s nejistým osudem dalšího provozu nádraží. V průběhu roku 2010 dohady o nejisté budoucnosti nádraží zatím ustaly a dosavadní navržené změny územního plánu počítají se zachováním provozu nádraží spolu s komerčním využitím nepotřebných ploch nádraží.

Zde naleznete klíčové dokumenty ke kauze:

Smlouva o zřizení předkupniho práva uzavřené mezi ČD a Masaryk station development a. s. (2006) na vybrané plochy Masarykova nádraží

Výzva ministrovi dopravy ČR Petru Bendlovi (2009) upozorňující na netansparentnost projektu revitalizace Masarykova nádraží formou partneerství mezi ČD a developerskými firmami, spolu s budoucími riziky nevýhodnosti kontraktu pro ČD.

Výzva ministrovi dopravy ČR Gustavu Slamečkovi (2010) upozorňující na významné nesrovnalosti mezi smluvními dokumenty schválené orgány ČD k podpisu a skutečně uzavřené smlouvy na zřízení předkupního práva týkající se rozdílných rozsahů ploch nádraží určených k budoucímu prodeji.

Situační mapy Masarykova nádraží zobrazující rozdílné varianty ploch určených k prodeji:
1) dle smlouvy o zřízení předkupního práva
2) dle sady smluv schválených orgány ČD k podpisu

————————

Oživení se zaměřuje zejména na monitorování smluvních vztahů mezi ČD a skupinou developerů sdruženou do společnosti Masaryk Station Investment (MSI) a společným podnikem ČD a MSI – Masaryk Station Development (MSD).

Schéma firem:

Spojení ČD do společného podniku MSD lze vysvětli dobře míněnou snahou ČD získat na revitalizaci území nádraží peníze soukromých investorů. Avšak toto obchodní spojení vyvolává řadu otázek, kdy existuje podezření, že obchodní spolupráce bude výhodná hlavně pro soukromé developery na úkor ČD:

 

  1. není jasné, jakým způsobem ČD své partnery v r. 2004 vybíraly. Přitom v takových projektech se znaky Public privat partneship je transparentní výběrové řízení zcela standardní podmínkou.
  2. ve společném podniku ČD drží pouze 34%, je proto krajně nezodpovědné od vedení ČD, že natolik důležitý pražský dopravní uzel jakým je Masarykovo nádraží se chystá svěřit do majetku společnosti, nad kterou prakticky nebude mít kontrolu.

 

Smlouvy mezi MSD a ČD

 

Na celé kauze je také zarážející, že ČD odmítají poskytnout na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jakékoli smlouvy uzavřené mezi ČD a MSI, které zakládají společnost MSD a upravují vztahy obou smluvních stran v celém projektu.

 

1. smlouva o zřízení předkupního práva

 

Tato smlouva je veřejně přístupná na katastru nemovitostí. Předmětem smlouvy je zřízení předkupního práva na definované nemovitosti pro případ, že ČD bude tyto objekty chtít kdykoliv v budoucnu prodat. Způsob výpočtu ceny však dovoluje prodat tyto objekty za maximálně 900 mil. Kč! Předkupní právo je zřízeno jako věcné a je zapsáno v katastru nemovitostí. Kombinace maximální možné ceny a neomezeného trvání předkupního práva činí smlouvu jednostranně výhodnou pro oprávněnou stranu, akciovou společnost Masaryk Station Development (MSD).

 

Situační mapa: nemovitosti zatížené předkupním právem ve Smlouvě o zřízení
předkupního práva uzavřené mezi ČD a. s. a MSD a. s.

 

hranice zastavěných a nezastavěných ploch

hranice samostatných staveb bez pozemků

 

2. smlouva o implementaci projektu

 

Oživení se podařilo získat kopie návrhů smluv o implementaci projektu a sérii ostatních smluv (o pronájmu prostor, budoucí kupní smlouvě atp.), které byly schváleny Dozorčí radou ČD.

Oživení porovnalo schválený soubor návrhů smluv s jedinou veřejně dostupnou a již uzavřenou Smlouvou o zřízení předkupního práva a zjistilo šokující rozdíl:

Jak návrh Smlouvy o zřízení předkupního práva tak i samotná, již uzavřená Smlouva o zřízení předkupního práva sice stanoví maximální prodejní cenu ve výši 900 milionů korun, avšak oproti původnímu návrhu se tato již uzavřená a v katastru nemovitostí uložená smlouva o zřízení předkupního práva týká jen zlomku plochy nádraží (cca. 15 tisíc m2), zatímco schválený návrh zahrnuje za tutéž cenu celou plochu nádraží (cca. 115 tisíc m2). Tento rozsah nemovitostí v přílohách obsahovala i klíčová smlouva o implementaci projektu. V takovém případě by se ČD zavázalo prodat 1m čtverečný za cca. 8 tisíc Kč.

 

Situační mapa: stávající nemovitosti, které jsou předmětem smluv o implementaci
projektu, o budoucí kupní smlouvě, o zřízení předkupního práva, schválených orgány ČD a. s.


hranice zastavěných a nezastavěných ploch

 

O obstrukcích Českých drah a nekonečných soudních sporech o smlouvy s developery se dočtete zde: 

https://oziveni.cz/2018/06/nekonecne-cekani-na-informace-o-masarykove-nadrazi-od-ceskych-drah/

 

Dále k věci: Oživení se brání obstrukcím ČD rovněž důsledným vymáháním nemajetkové újmy na České republice.

 

Stav ke dni 19. 7. 2013, aktualizováno 28.1.2014, 23.5.2014, 13.6.2018

více informací na [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář