Odpověď předsedovi ÚOHS Petru Rafajovi na tiskovou zprávu k happeningu Rekonstrukce státu před ÚOHS

Pan předseda ÚOHS Petr Rafaj měl potřebu se vyjádřit k našemu happeningu před ÚOHS, kterým jsme upozorňovali zároveň na dva neduhy, které dlouhodobě kritizujeme, a to: nesmyslné poplatky podnět ÚOHS a nákupy léků v rozporu se zákonem. Dovolujeme si odpovědět panu předsedovi na jednotlivá tvrzení přímo komentáři k jeho původnímu textu:

Tisková zpráva ÚOHS, 2. 8. 2018

Platforma Rekonstrukce státu v minulém týdnu uspořádala před sídlem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže happening, na kterém upozorňovala na údajně nezákonné zadávání veřejných zakázek v nemocnici České Budějovice a na poplatek 10 000 Kč, který je podle zákona o zadávání veřejných zakázek povinen zaplatit každý, kdo podává k ÚOHS podnět týkající se veřejné zakázky.

Je zarážející, že platforma zvolila hned na počátku formu halasného happeningu za přítomnosti svolaných médií. Na Úřad přitom platforma nezaslala nikdy v minulosti byť jen jediný podnět, který by se zakázek nemocnice v Českých Budějovicích týkal.

  • Je zarážející, co pan předseda myslí slovy “hned na počátku”? O nákupy léků se zajímají garantské organizace EconLab a Oživení minimálně od roku 2016, viz např. Zde a o zrušení poplatku zrovna tak (viz zde) Bohužel, od té doby se na příslušných místech nestalo téměř nic. Ale jak vidno, hned po medializaci se kolem obého strhl alespoň nějaký mediální humbuk, po kterém alespoň nikdo nemůže říct, že o problémech nevěděl.

Prostým výpočtem je navíc patrné, že naprostá většina daných zakázek musí být malého rozsahu a Úřad by se jimi ani nemohl zabývat. Pokud by naopak šlo o dělení zakázek, pak by opravdu stačil jen podnět jeden. „Pokřikování na ulici“ však ÚOHS jako podnět opravdu zaevidovat nemůže.Lidé spojení s Rekonstrukcí státu se přitom v problematice veřejných zakázek orientují a výše uvedené jim muselo být zcela jasné. Částka 7 milionů korun, kterou by údajně bylo potřeba zaplatit kvůli podání podnětů na Úřad, je jen mediálně zajímavým číslem, které mělo přitáhnout pozornost.

  • O to právě jde, že jsou to neoprávněně všechno zakázky malého rozsahu 🙂 Pan předseda uhodil hřebíček na hlavičku, gratulujeme. A o tom, že na dělené zakázky stačí podat jen jeden podnět za 10,000,- Kč slyšíme poprve! Ustanovení § 259 z našeho pohledu hovoří jasně: co zakázka (zakázka malého rozsahu je taky zakázka), to 10,000,- Kč. Že si to předseda vykládá jinak, je pro nás milé překvapení. Ale teď už tomu ustanovení nerozumíme vůbec.

Rovněž tvrzení, že desetitisícový poplatek za podnět inicioval předseda ÚOHS, které platforma šířila, je nepravdivé. Připomínám také, že zavedení poplatku bylo ze strany zákonodárců pouze reakcí na hromadný podnět sdružení Oživení, který na řadu měsíců zcela ochromil kapacity ÚOHS.

  • Dovolujeme si citovat ze stenozáznamu 39.schůze Poslanecké sněmovny ČR ze dne 27. 1. 2016, kdy u pultíku zářil poslanec Jan Klán:

„Já tady budu rozebírat dva problémy. Prvním problémem bude podávání žádosti veřejnosti k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. My jsme to také řešili, to je vlastně ten první bod, na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a my jsme se napříč, nějakým způsobem, politickým spektrem dohodli, že by ten podnět měl být zpoplatněn. Vycházelo to samozřejmě od pana Rafaje, tedy předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který nám říkal, že je to nutné zpoplatnit.“

Tak buď tu lže pan poslanec nebo pan předseda?

Jinak ano, je pravdou, že zavedení poplatku bylo ze strany zákonodárců hysterickou reakcí na náš hromadný podnět. Zásadním problémem nebyla vytíženost ÚOHS naším podnětem, ale to, že ÚOHS si zcela špatně vyložil povinnost správního orgánu plynoucí ze správního řádu. Podle správního řádu je správní orgán povinen do 30 dnů podateli podnětu sdělit, zda zahájí řízení nebo k tomu neshledal důvody. Neznamená to ale, že má do 30 dnů povinnost se s obsáhlým podnětem zcela seznámit a o ověřit všechny skutečnosti. ÚOHS nám klidně mohl poděkovat, do 30 dnů říct, že podnět je tak obsáhlý, že zatím neshledal důvody k zahájení správního řízení, ale že děkuje a věc bude postupně řešit komplexně, že půjde po zdroji problému a ne řádek po řádku.

ÚOHS náš podnět srdnatě řešil přes půl roku, povolal dokonce matky na mateřských. A výsledek? Rozdal 231 pokut v jednotkách tisíc korun, ale to hlavní – zkvalitnění dat na profilech – to ani náhodou nevyřešil. A není taky divu. Stejně nešťastně jako publikuje data na profilech drtivá většina zadavatelů v ČR, je publikuje dokonce i samotný ochránce pořádku ÚOHS. Kéž by s takovou horlivostí postupoval ÚOHS i po zpoplatnění podnětů

Platforma se pouze snaží využít neinformovanosti občanů a tímto způsobem manipuluje s veřejností. V této souvislosti by bylo možné uvažovat nad tím, jaký měl být skutečný účel celé akce a kdo z ní má prospěch.

Závěrem pouze zopakuji, že bylo rozpoutáno mnoho povyku, nicméně ve skutečnosti se platforma zákonem předvídaným způsobem o jakékoliv upozornění Úřadu na možné porušování zákona ani nepokusila.

  • Pan předseda má konat z úřední povinnosti, když se dozví o jakékoli nekalosti, která se ve veřejných zakázkách děje. To samé si myslí i Ombudsmanka či ministerstvo spravedlnosti a doufejme, že i Ústavní soud. Místo toho strká hlavu do písku a chová se jako automat, do kterého nejprve musíte hodit peníze a pak doufat, že vůbec něco vypadne.

 

Pro další informace kontaktujte [email protected]

Stav ke dni 8.8.2018

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář