Author: admin

"Spor kolem Zahrady Čech řešilo sdružení Oživení, které se zabývá transparentností veřejného sektoru a na něž se litoměřické ANO obrátilo s žádostí o konzultaci. "Jelikož je smlouva na dobu určitou, zájem EXPO CZ investovat do areálu výstaviště s postupem času klesá," soudí právník Oživení Marek Zelenka." Čtěte...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Hostivice pokutu ve výši 150.000,- Kč v důsledku pochybení administrátora veřejné zakázky. Město Hostivice však pokutu dlouhou dobu nevymáhalo. Své počínání odůvodňovalo tím, že odpovědná společnost zanikla - to však nebyla pravda. Po roce město na základě našeho podnětu...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) uložil městu Hostivice pokutu ve výši 150.000,- Kč v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky Rozšíření kapacity ZŠ Hostivice Základní škola Hostivice, objekt „B“ Hostivice. Město Hostivice však pokutu zprvu nevymáhalo. Své počínání odůvodňovalo tím, že odpovědná společnost zanikla – to však nebyla pravda. Na základě našeho podnětu pak začalo město úspěšně pokutu vymáhat u soudu.
Opoziční zastupitelka městské části Brno - Kohoutovice se na Oživení obrátila se žádostí o zajištění bezplatného právního zastoupení při podání žaloby na uveřejnění  doplňující informace dle tiskového zákona a následného zastupování při soudním sporu. Obsahem článku zastupitelky byla výzva k vysvětlení, jak je možné, že osoba tamního bývalého tajemníka radnice, která zpronevěřila peníze městské části Brno - Kohoutovice, byla starostou opětovně dosazena do stejné funkce.
V pořadí již třetí konference věnovaná komunální politice se uskuteční v sobotu 5.3.2016 v prostorách VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3. Letos je program zaměřen na témata krajské politiky.

To konstatoval okresní soud v Teplicích ve věci žaloby zastupitele za Zdravou Krupku Ing. Rostislava Příhody, zastoupeného advokátem Oživení, o.s.,  který se domáhal svého zákonného práva na uveřejnění doplňující informace, neboť mu vydavatel periodika “Radnice města Krupky” bez jakýchkoliv konzultací nepřiměřeně zkrátil a upravil kritický text vůči radnici.

Oživení zjistilo, že stanovy pražských městských společností jsou měněny v rozporu se zákonem o hl. m. Praze, tedy bez souhlasu zastupitelstva. Konkrétně se jedná o významné, městem 100% vlastněné společnosti, jako Dopravní podnik, TSK, Pražská plynárenská Holding, Operátor Opencard a další, které spravují mnohamiliardové majetky a zajišťují klíčové veřejné služby.