Author: admin

Bombardier_Challenger_601-3A_exterior_000Ministerstvo obrany zakoupilo v devadesátých letech letoun určený pro přepravu ústavních činitelů. Smlouva o dodávce letounu mimo jiné zajistila společnosti Omnipol exkluzivitu pro zprostředkování servisu letounu. O letoun přitom může z logiky věci pečovat pouze servis autorizovaný výrobcem. Ministerstvo obrany zřejmě platí Omnipolu pouze za přeposílání objednávek a faktur.
OC smallPražští zastupitelé v únoru 2014 rozhodli o založení nové městské společnosti Operátor Opencard se základním kapitálem 100 milionů korun. Základní ideou (údajně) bylo vykoupit od společnosti eMoneyServices, s.r.o. (EMS) snad již opravdu všechna licenční práva k současné pražské tramvajence Opencard. Kolik bude Opencard pražany ještě stát? A přijme Praha druhou nabídku EMS?
Opoziční zastupitelé v Krupce požádali o zveřejnění příspěvku v radničním periodiku. Vydavatel zůstal nečinný. Oživení zastupitelům poskytlo právní pomoc a společně s právničkou Oživení podali žádost o zveřejnění doplňující informace ve smyslu tiskového zákona. Vydavatel na žádost reagoval a přislíbil otištění příspěvku v červnovém vydání. Příspěvek uveřejněn nebyl a zastupitelé se obrátili s žalobou k soudu.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Krajské zdravotní, a.s. v roce 2011 pokutu ve výši 200.000 Kč.  Jedná se přitom o tzv. "městskou" resp. "krajskou " společnost, neboť jejím jediným akcionářem je Ústecký kraj.  Zaplacením pokuty vznikla na majetku společnosti  škoda. I přes upozornění Oživení Krajská zdravotní, a.s. (dále také "zadavatel" nebo "společnost") nepřistoupila k vymáhání nároku na náhradu škody. Oživení  podalo v květnu 2014 na členy představenstva a ředitele společnosti trestní oznámení.

Zlínský kraj jakožto zadavatel (dále také jako "Zadavatel") vyhlásil dne 4.2.2014 otevřené zadávací řízení  na nadlimitní veřejnou zakázku na služby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 28.800.000,-Kč včetně DPH, přičemž lhůta  pro podání nabídek byla stanovena na den 31.3.2014. Dle zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) stanovil...

Opoziční zastupitelé v Krupce požádali v lednu 2014 o zveřejnění příspěvku v radničním periodiku. Vydavatel zůstal nečinný. Oživení zastupitelům poskytlo právní pomoc a společně s právničkou Oživení podali žádost o zveřejnění doplňující informace ve smyslu tiskového zákona. Vydavatel na žádost na konci května 2014 reagoval a přislíbil otištění (zřejmě zkráceného) příspěvku v červnovém vydání.
Z dnešní TZ Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývá, že ÚOHS uložil Praze pokutu ve výši 1 milion korun za porušení zákona o veřejných zakázkách při uzavírání dvou smluv souvisejících s projektem Opencard. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad. Jedná se o obdobné pochybení, které ÚOHS již jednou pokutoval. Za smlouvu z roku 2012 byli radní rovněž obviněni PČR.