Author: admin

Ve druhé polovině roku 2014 se Oživení dozvědělo, že Městská část Praha 6 dne 2.11.2010 uzavřela se společností Comita Medical a.s., nyní společnost Poliklinika Marjánka, a.s., nevýhodnou smlouvu na pronájem areálu bývalé polikliniky Pod Marjánkou na pražském Břevnově. Nevýhodnost této nájemní smlouvy spočívá ve skutečnosti, že předmětem nájmu je celý objekt bývalé polikliniky a nikoliv jednotlivé ordinace, jak tomu bylo doposud.

Oživení zjistilo, že Středočeský kraj neuveřejňuje na profilu zadavatele smlouvy uzavřené na základě zadávacího řízení. Oživení se obrátilo na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s podnětem na prošetření postupu zadavatele. Úřad následně zahájil řízení se zadavatelem. Všechny veřejné zakázky byly ze strany Středočeského kraje zadány po účinnosti...

Webové stránky projektu: www.piskamfauly.cz Informace k ochraně oznamovatelů dostupné také zde. Cíl projektu: Projekt cílí na zvýšení povědomí o fenoménu oznamování nekalých jednání, dále na poskytnutí konkrétní právní podpory pro oznamovatele. V neposlední řadě zahrnuje advokační aktivity směrem ke komplexní právní ochraně oznamovatelů v ČR. Konkrétní cíle projektu: 1) Zvýšení...

V rámci právní poradny, kterou provozuje Oživení již pátým rokem, jsme se rozhodli komunikovat s aktivními občany a zastupiteli i jinak než z pohodlí naší kanceláře. Letos poprvé jsme na jaře a na podzim cestovali po republice a snažili se pomoci přímo na místech, kam nás pozvali lidé, které znepokojuje dění v jejich obci nebo chtějí něco změnit k lepšímu. S podzimní mobilní právní poradnou jsme od pondělí 12. října do pátku 16. října 2015 najezdili spolu s advokátem Oživení Danielem Holým více jak 1000 km! Zkušenost je to skvělá a v tomto textu bychom chtěli shrnout to, s jakými problémy jsme se setkali nejčastěji.