Vymáhání škody po odpovědných osobách na Praze 10

Městská část Praha 10 realizovala v roce 2009 projekt nazvaný ,,Úřad přátelský podnikatelům“ (operační program Praha – Konkurenceschopnost – OPPK). Na realizaci projektu poskytlo Hlavní město Praha dotaci ve výši 10.929.386,59 Kč. Praha 10 dle Magistrátu Hlavního města Prahy nepostupovala v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí finanční podpory, v souladu s podmínkami OPPK, nedodržovala postupy stanovené Projektovou příručkou, nepostupovala v souladu se zákonem o VZ a porušila rozpočtovou kázeň tím, že překročila zákonem stanovený limit a nevyhlásila výběrové řízení dle pravidel OPPK.

Konkrétně se jednalo o situaci, kdy Městská část Praha 10 uzavřela dodatek ke smlouvě o dílo s vybraným dodavatelem bez provedení nového zadávacího řízení. Při realizaci projektu totiž došlo ke změně stavebních prací, kdy za současného vzniku některých tzv. „víceprací“ vznikly i tzv. „méněpráce“, které snížily hodnotu stavebních prací a tudíž se městská část domnívala, že nemusí být provedeno nové zadávací řízení. Hlavní město ovšem konstatovalo, že při posuzování dodatečných stavebních prací nelze zohlednit případné méněpráce, snižující hodnotu stavebních prací, nýbrž se izolovaně musí posuzovat pouze vícepráce.

Za tato pochybení uložil magistrát Hlavního města v roce 2010 městské části platební výměr ve výši 848.582,- Kč. V této věci jsme zjišťovali, zda již byla uvedená částka zaplacena a taktéž, zda byly určeny odpovědné osoby a je po nich vzniklá škoda vymáhána. Městská část Praha 10 k tomu sdělila, že uvedený výměr nepovažuje za škodu a zároveň, že nelze stanovit odpovědné osoby, neboť se v průběhu tohoto projektu střídaly. Oživení proto v září roku 2012 vyzvalo zastupitele Městské části Praha 10 k vymáhání uvedené částky, neboť uvedené důvody, pro nevymáhání škody jsme shledali jako irelevantní.

V reakci na výzvu jsme obdrželi informaci, že Praha 10 se rozhodla škodu vymáhat mimosoudní cestou. Na základě žádosti o bližší informace o výši vymáhané škody nám Praha 10 sdělila, že po odpovědných osobách vymáhala bezmála 350.000 Kč. Rozhodnutí s konkrétními vymáhanými částkami naleznete zde. Vzhledem k dosavadní praxi (ne)vymáhání škod po odpovědných osobách, lze postup Prahy 10 považovat za pozitivní precedens.

Stav ke dni 1. 11. 2012

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář