Novinky

Aktuální newsletter právní poradny se zabývá právem zastupitele na zveřejnění příspěvku v radničním periodiku a bořením mýtů kolem povinného zveřejňování smluv na internetu. Samozřejmě přinášíme i aktuální novinky v probíhajících kauzách právní poradny. Věříme, že Vás zaujmou i konkrétní příklady dobré praxe, kdy obce přistoupily k vymáhání nároku na náhradu škody po odpovědných osobách.
Jiránek, Birke, Novotný, Hašek: “jejich” firmy se s veřejností nebaví 9. 4. 2014, Praha - Sdružení Oživení, Otevřená společnost a Brnění provedla v uplynulém měsíci monitoring, jak městské firmy poskytují informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Františkovy Lázně (Chebsko) – Téměř po třech letech snahy zbavit se pokuty za chyby v tendru na rekonstrukci školy včetně stavby víceúčelové sportovní haly má radnice Františkových Lázní jasno – 700 tisíc korun, které zaplatily Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zpět nedostanou. Sankci potvrdil Krajský soud v Brně, k němuž se město odvolalo po předchozích neúspěšných pokusech trest zrušit. Radnice tvrdí, že tendr měla na starosti externí firma, kterou také bude žádat o úhradu pokuty.
Společnost LUKOIL Aviation Czech, s.r.o.  porušila povinnost, k níž se zavázala smlouvou uzavřenou mezi Správou hmotných rezerv České republiky (dále jen "SSHR") a společností LUKOIL Aviation Czech, s.r.o.  (dále jen "LUKOIL") v roce 2009 ve věci každoroční výměny starých zásob leteckého petroleje za nový, když nedodala do státních hmotných rezerv ve sjednané době letecký petrolej. V důsledku porušení této povinnosti vznikla LUKOILU povinnost zaplatit SSHR smluvní pokutu. SSHR však po LUKOILU uhrazení předmětné smluvní pokuty nepožadovala, a naopak  splatnost smluvní pokuty prodlužovala uzavíráním dodatků k uvedené smlouvě, na základě kterých byla splatnost smluvní pokuty  sjednána až ke dni 31.1.2014.
Městská část Praha 10 se v dubnu 2013 rozhodla realizovat stavbu mateřské školy za předpokládanou hodnotu veřejné zakázky 50,5 mil. Kč v rámci tzv. „minitendru“ dle v minulosti vysoutěžené Rámcové smlouvy na provádění stavebních prací. Rámcová smlouva však byla soutěžena a následně uzavřena výhradně na stavební práce spočívající v realizaci oprav a rekonstrukcí, nikoliv také na realizaci novostavby.
V návrhu koaličních stran ke služebnímu zákonu najdete právě třeba návrh, aby se Policejní akademie stala hlavní vzdělávací institucí pro úředníky, možná i jedinou. Oživení spolu s kolegy připravilo v rámci společného projektu Rekonstrukce státu stanovisko k Věcnému přehledu komplexního pozměňovacího návrhu ke sněmovnímu tisku č. 71, který dnes, tj. 26.2.2014 projednají sněmovní výbory. S ohledem na velmi krátkou časovou dotaci pro seznámení se s výše zmíněným materiálem chceme  upozornit aspoň na některé problematické okruhy návrhu.