faqs

Rozhodovací procesy obcí (24)

v) Mají obce podrobnosti o jednání zastupitelstva obce upraveny v nějakém řádu?
vi) Mám právo seznámit se se zněním jednacího řádu zastupitelstva obce?
vii) Mohu se účastnit zasedání zastupitelstva obce? Může se konat neveřejné (pracovní) zasedání zastupitelstva?
viii) Kdo určuje, co se bude na zasedání projednávat? Lze zveřejněný program měnit?
ix) Zveřejňují se podklady (materiály) pro jednání zastupitelstva?
x) Pořizuje se o zasedání zastupitelstva nějaký zápis? Kde ho mohu získat?